Elementor #3314

Радостни сме да ви информираме, че ОУ „Отец Паисий“ заяви кандидатурата си за изграждане на училищна STEM среда, която включва два STEM кабинета за образователните направления:

1.Природни науки /химия, физика и биология/;

2.Математика и информатика.

Позиционирани са две класни стаи, разпределени за 10 ученици във всяка от тях. Високо технологичната класна стая ще се помества в STEM кабинета по природни науки. Техниката ще бъде подвижна, за да предоставя възможност за използване от всички в зависимост от нуждите на начален и прогимназиален етап.

Одобрени са приоритетно учители-специалисти по избраните учебни предмети.

В настоящия етап, ОУ „Отец Паисий“, с. Ярджиловци не разполага с необходимата за обучението база за лабораторни учебни дейности. Изследователската лаборатория ще допринесе за създаване на траен интерес на учениците към съответните науки и области.

STEM кабинетите по природни науки и математика, ще спомогнат за иновативно, интерактивно и забавно обучение, което ще провокира в тях рационално и нестандартно мислене, осъзнаване на междупредметните връзки, интерес и желание за активно участие. Такава среда и обучение биха стимулирали децата да заявят и осъществят смело собствените си идеи. Чрез опити и наблюдения, експерименти и образователни игри учениците ще могат достъпно да възприемат и осъзнават различни явления и процеси, развиване на умения да правят самостоятелно изводи, както и да прилагат знанията си в живота.

Огромна е ролята на STEM обучението и за бъдещи професионални насоки и компетенции. STEM пространството заедно с технологиите и необходимите за целите на обучението материали ще окажат положително въздействие върху възприятията на учениците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.