Учениците от ОУ „Отец Паисий“ мислят независимо и креативно, имайки свобода и избор да изберат една технология пред друга. Училището ни разполага с компютърна зала и предоставя информация за повишаване на дигиталните знания и компетентност на учениците, както за начинаещи, така и за напреднали. Ние се стремим да погледнем отвъд това, което знаем и да направим нещо по нов начин.

Нашата страст е да подготвим учениците да бъдат част от глобалното общество, да приемат днешните реалности и да създават промяна. И както е казал Сократ

„Тайната на промяната е да съсредоточаваме цялата си енергия не върху борбата със старото, а върху изграждането на новото.“

Ние стимулираме учениците си да бъдат креативни, да бъдат смели да използват и прилагат идеите си, защото каква би била стойността на една идея, ако не я използваме!

Нашите ученици са отворени за промяня и вярваме, че можем да растем чрез иновациите!