Графици

Тук можете да видите всички седмични разписания, графици на занятия, писмени изпитвания и консултации на учениците от I до VII …

Covid – 19: полезна информация

Насоки за обучения и действия в условията на извънредна епидемична обстановка 08.11.21г.                                                                                                                                     Заповед, утвърждаваща насоките Декларация тестване       Декларация тестване_Деца …