Павлина Любомирова Миланова

Главен учител в начален етап

Елена Александрова Теофилова

Учител в начален етап

Марина Тодорова Механджиева

Учитeл по български и английски език

Бойка Василиева Николова

Учител по математика и информационни технологии

Анелия Симеонова Райчева

Учител по химия и биология

Златина Иванова Иванова

Учител по история и АЕ

Зоя Сашова Методиева-Илиева

Учител в сборна група I-IV кл., ЦДО

Жана Ивкова Методиева

Старши учител в сборна група V-VII кл., ЦДО