НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи в училището подават заявление /по образец/.

Заявленията се подават в канцеларията и дирекцията на училището (2. етаж) от 08.00 до 15:00 часа;

Необходимите документи, съгласно посочените критерии се представят в оригинал за сверяване при подаване на заявлението.

Декларация за обработване на лични данни

Система за прием на ученици в първи клас на община Перник

Заявление за избор на целодневна форма на организация на обучението

Заявление избираем учебен час

Заявление за спортни дейности 1-4 клас

Заявление за ползване на училищен автобус