НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ

Заявление за записване на ученик

Заявленията се подават в канцеларията и дирекцията на училището (2. етаж) от 08.00 до 15:00 часа;

Декларация за обработване на лични данни

Заявление за избор на целодневна форма на организация на обучението

Заявление избираем учебен час

Заявление за спортни дейности 1-4 клас

Заявление за спортни дейности 5-7 клас

Заявление за ползване на училищен автобус