В основно училище „Отец Паисий“ се обучават ученици от първи до седми клас. Училището е средищно и разполага с автобус за безплатен превоз на ученици от близките селища Витановци, Селищен дол, Богданов дол и Зидарци.

Сградата на училището е обновена и разполага със 7 класни стаи, 1 компютърен кабинет игротека и спортен салон за обучение и занимания по интереси.

В края на 2020/2021 учебна година в училищния двор се изгради футболно игрище с изкуствена трева.

Подобренията и обновяването на спортните площадки и кътовете за отдих около училището продължават и през учебната 2021/2022 год. с цел учениците да имат благоприятна и комфортна среда за обучение, спорт и забавление.

Училището предлага:

  • Обучение  от I до VII кл.;
  • Спокойна и защитена среда;
  • Целодневна организация на учебния ден  I-VII кл.;
  • Конкурентно образование и добра подготовка за олимпиади и НВО по български език и литература и математика;
  • Превенция на затлъстяването и на последиците от обездвижване със засилена двигателна активност в часовете по ФВС и спортни дейности; Обедно меню с пълноценна храна за желаещите;
  • Добра материална база;
  • Wi-Fi  зона във всяка точка на училището за свободен интернет достъп
сафсфс