Групи по  „Занимания по интереси“ за учебната 2022/2023 година

Екоклуб „Аз обичам природата – нашата надежда за бъдещето.

Клуб „Кулинарна академия – вкусно и забавно уча английски език“

Групи по  „Занимания по интереси“ за учебната 2021/2022 година

Екоклуб „Аз обичам природата – нашата надежда за бъдещето.

Клуб „Историята на моето училище – памет, летопис и вдъхновение“

Групи по  „Занимания по интереси“ за учебната 2020/2021 година

Екоклуб „Аз обичам природата – нашата надежда за бъдещето.

Клуб „Историята на моето училище – памет, летопис и вдъхновение“

Клуб „Digital English“